امروز : سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 بروزرسانی:1403/02/03
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30412

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465107     

1401/01/25صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
30403

صدور مجوز  پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)   13022461100

1401/01/25 صدور مجوز  پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)
30405         صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی         130224611011401/01/25 

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 

30426

ابطال مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان     13012465112

1401/01/30ابطال مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
30406صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی     130224611021401/01/25 

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی

30420صدور و تمدید  مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان         130124651101401/01/25صدور و تمدید  مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
30416اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری     130124651081401/01/25اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
30417تغییر فعالیت  مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری  130124651061401/01/25تغییر فعالیت  مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
30418

  تغییر نام  مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری   13012465105    

1401/01/25تغییر نام  مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
30419صدور و تمدید  مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان         130124651091401/01/25صدور و تمدید  مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 33.

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست